Aanrijding met wild.  

Jaarlijks worden er in Noord-Brabant ongeveer 1000 in het wild levende (grote) zoogdieren het slachtoffer van een verkeersongeval. Voornamelijk gaat het om reeën, enkele wilde zwijnen of een hert. Ook dassen, vossen en marters worden regelmatig doodgereden.

Bij een aanrijding met een wild levend dier wordt vaak de meldkamer van de politie gebeld, soms de meldkamer van de dierenambulance. Het zijn beschermde diersoorten die niet zomaar door iedereen mogen worden meegenomen. Daarom brengt de meldkamer een coördinator van Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen op de hoogte van de aanrijding. De coördinator van SAMF zet de melding direct door naar een deskundige lokale faunabeheerder. Deze faunabeheerder gaat ter plaatse en zorgt voor het aangereden dier. Hij beoordeel een eventueel nog levend dier. Hij beslist dan of het dier nog goede levenskansen heeft. Hij beschikt over een speciale vergunning om het dier te mogen vervoeren, of wanneer er geen andere mogelijkheid bestaat, het dier uit het lijden te verlossen. 

Wanneer er een aanrijding heeft plaatsgevonden waarbij het dier levend, maar vermoedelijk flink gewond is weggevlucht, kan de faunabeheerder een speciaal daarvoor getrainde hond naar de plaats van de aanrijding laten komen. De hond kan het gewonde dier opsporen waarmee wordt voorkomen dat het dier lange tijd lijdt en alsnog een ellendige dood sterft.
Wat te doen bij het aanrijden van wild (ree, wild zwijn, hert, das, vos):

·        Bel altijd direct de politie 0900 8844.

·        Bel ook de politie als het dier niet op de plaats blijft liggen.

·        Probeer zo goed mogelijk de locatie door te geven.

·        Blijf wachten tot de politie of de faunabeheerder ter plaatse is.


Tips

·        Matig uw snelheid in het bijzonder in ochtend- en avondschemering en op wegen door een bosgebied.

·        Bij een snelheid van 60 km/uur bent u in de gelegenheid nog tijdig te stoppen en kan een dier u vaak nog ontwijken.

·        Wijk niet uit, zeker niet als er bomen langs de weg staan. 

·        Houd er rekening mee dat er meerdere dieren kunnen volgen.


 Wat moet u beslist niet doen:

·        Rijd niet door, dat is strafbaar.

·        Ga nooit achter het dier aan, laat dit aan de deskundige faunabeheerder over.

·        Bel niet met de dierenambulance maar met de politie. In het wild levende dieren zoals reeën,  hebben weinig kans na revalidatie te overleven. De dierenambulance ontfermt zich wel over klein wild wat aangereden is en nog levend wordt aangetroffen, zoals dassen, marters en vogels.

·        Neem het aangereden wild nooit mee. Geef het ook niet aan derden. Het zijn beschermde dieren en de Flora- en Faunawet staat dit niet toe. Dit is dus strafbaar. Alleen de opgeroepen faunabeheerder is bevoegd dit dier te vervoeren.


 Een aanrijding met wild?

Bel altijd direct 0900 8844

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.