Lidmaatschap Nuenen

Lid worden:
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om lid te worden:
  • Wilt u ook lid worden van WBE Nuenen? Vul dan het onderstaande formulier in.
  • U ontvangt een inschrijfformulier inclusief de statuten en huishoudelijk reglement van Samenwerkingsverband Nuenens Wildbeheer ontvangen. 
Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of naar info@wbe-nuenen.nl.

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Postcode: *
Huisnummer: *
Straat: *
Woonplaats: *
Land: *
E-mail: *
Opmerkingen:

Indien u zich aanmeldt als lid, zullen uw gegevens (uitsluitend) worden gebruikt om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap conform de doelstellingen zoals omschreven in onze statuten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.