Doelstelling

  Het Samenwerkingsverband Nuenen's Wildbeheer stelt zich ten doel:
  • Het bevorderen van de wildstand, voor zover dit met de belangen van de landbouw, bosbouw, veeteelt en natuurbescherming verenigbaar is.
  • Het bevorderen van doelmatige samenwerking tussen jachtrechtverhuurders, grondgebruikers, natuurbeschermers, wildbeheerders en overheden.
  • Het indien nodig huren van het genot van de jacht op terreinen en onderhuren aan leden van de vereniging.
  • Stroperij en onweidelijk jagen tegen gaan.
  • De leden en andere belanghebbenden zoveel als mogelijk behulpzaam zijn bij wildbeheer en schadebestrijding.
  • Het bevorderen en geven van objectieve positieve educatie en voorlichting, met betrekking tot wildbeheer en schadebestrijding.
  • Het respecteren en behouden van met elkaar overeengekomen veldgrenzen.
  • Het bevorderen van de controle en handhaving, op de naleving van flora en faunawet, eventueel door het aanstellen van toezichthouder.
  • Het verschaffen van goede cijfers van afschot en telgegevens om een planmatig beheer van populaties plaatselijk en landelijk mogelijk te maken.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.